Site Apartman Paket Sigortası

Apartmanındaki huzur, güvenlikle güçlensin.

Site Apartman Paket Sigortası teklifi almak için hemen tıkla!

Site ve Apartman Güvenliği Üç Sigorta Tecrübesiyle

Site Yönetimi Paket Sigortası ile site, apartman gibi ortak yaşam alanlarında ihtiyacın olan güvenlik önlemleri, tüm detaylarıyla tek poliçe altında.

Site Apartman Paket Sigortası Nedir?
Site Apartman Paket Sigortası ile Neler Güvende?
Teminatlar Neler?
Site Apartman Paket Sigortası Nedir?

Kapsamlı Teminatlar

Beklenmedik olaylar, hırsızlık veya doğal afetler sonrasında, makine-tesisat siteminden asansörlere, kıymetli belgelerden reklam panolarına kadar tam koruma, sigorta kapsamında.

Site/Apartman Sakinlerinin Güvenliği

Site Apartman Paket Sigortası, meydana gelebilecek hasarlar sonucu site/apartman sakinlerinin zarar görmemesi ve güvenli bir yaşam ortamına sahip olması için tüm detayları düşünür.

Site Apartman Paket Sigortası ile Neler Güvende?

Site Yönetimi Paket Sigortası; hırsızlık, doğal afetler ve beklenmedik olaylara karşı, ortak alanların veya burada yaşayan şahısların güvenliğini teminatlarıyla güçlendirir, olası risklere karşı korur.

Site/Apartman Ortak Eşyası
Site/apartmana ait para, kıymetli eşya, tesisat sistemi, camlar ve ortak alanı kapsayan diğer ayrıntılar güvence altındadır.

Site/Apartman Sakinleri
Apartman sakinlerinin beklenmedik risklere karşı güvenliği ve ortaya çıkacak sorunlarda görebileceği hasar, sigorta kapsamındadır.

Teminatlar Neler?

Yangın, Yıldırım, İnfilak, Duman
Yangın vakaları, yıldırım, infilak veya dumanın site/apartmanın ortak alanlarına verdiği zararların yaratacağı masraflar teminat altındadır.

Yangın Mali Sorumluluğu
Yangın nedeniyle meydana gelebilecek hasarlar sonucu sigortalı apartman/siteye ek olarak olay nedeniyle 3. şahısların gördüğü zararlar da sigorta tarafından karşılanır.

İzolasyon Zayıflığı
İzolasyon yetersizliği ya da kaybı nedeniyle yağmur/kar sularının, binanın dış cephe ya da terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından sızması nedeniyle meydana gelen zararlar güvence altındadır.

Otopark Sorumluluk
Otoparkta meydana gelebilecek kazalar sonucunda 3. şahısların uğrayacağı zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumlulukların meydana getirdiği masraflar, teminat kapsamındadır.

İşveren Sorumluluğu
Site/apartman yönetiminin işvereni olduğu apartman görevlisi, güvenlik, temizlik elemanı vb. ile binanın bakım-onarım işlerini üstlenen taşeron işçilerin 3. şahıslara verebileceği zararlardan ötürü yönetime düşecek hukuki sorumluluklar, teminat kapsamındadır.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk
Apartman yönetiminin istek dışında-kazaen site sakinlerine verdiği zararlar nedeniyle siteye düşecek hukuki zorunlulukların masrafları güvence altındadır.

Asansör ve Yürüyen Merdiven, Tadilat / Tamirat İşleri Sorumluluk
Sigortalı riziko adresindeki ortak alanlar içindeki tamirat, tadilat gibi faaliyetler esnasında üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlardan doğan kanuni sorumluluklar teminata dahil edilir.

Hukuksal Koruma Teminatı
Sigortalı apartman/site yönetimi ile 3. şahıslar arasında oluşabilecek uyuşmazlıklarda yapılmak zorunda olunan hukuki savunma ve dava masrafları karşılanır.

*Not: 634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesi B bendinde:
Kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine, arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.
Madde 35’in C bendinde belirtilen “Yöneticinin Görevleri Arasında”:
Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi gereklidir.
maddeleri yer alır.

[vc_round_chart type=”doughnut” style=”modern” stroke_width=”2″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22Her%201%20saatte%20soyulan%20ev%20(%25)%22%2C%22value%22%3A%2264%22%2C%22color%22%3A%22green%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Her%201%20saatte%20soyulan%20i%C5%9Fyeri%20(%25)%22%2C%22value%22%3A%2236%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%5D”]

BMM Araştırma Komisyonu verilerine göre Türkiye’de 2008-2017 yılları arasında hırsızlık sayısının yüzde 140’ın üzerinde artış gösterdiği, Türkiye’de her 1 saatte 11 ev ve 6 yerinin soyulduğu bildirildi.

*TBMM Araştırma Komisyonu 2018 verilerine göre

Menü