Seyahat Sağlık Sigortası

Yurt Dışı Seyahatinde Her Şey Yolunda!

Seyahat Sağlık Sigortası teklifi almak için hemen tıkla!

Sağlıklı Seyahat İçin Her Şey Bu Sigortada

Üç Sigorta, yurt dışı seyahatlerinde karşılaşacağın aksiliklere karşı seni, kapsamlı teminatlarıyla Aksigorta Seyahat Sigortası güvencesine alıyor.

Seyahat Sağlık Sigortası Nedir?
Seyahat Sağlık Sigortası ile Neler Güvende? Teminatlar Neler?
Seyahat Sağlık Sigortası Nedir?

Tıbbi Tedavi Hizmetleri

Yurt dışında yaşanacak hastalık ya da yaralanma durumlarında tedavi ve ilaç masrafları, 30.000 euro limite kadar poliçe kapsamında.

İhtiyacın Olan Diğer Durumlar

Ani hastalık ve yaralanmalarda ambulans hizmetleri; tedavi sürecinde, taburcu olduktan sonra nakil işlemleri gibi konular kapsamında acil mesajların iletilmesi sigortanda.

Seyahat Sağlık Sigortası ile Neler Güvende? Teminatlar Neler?

Yurt dışında karşılaşacağın sağlık sorunlarına karşı Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartları ile oluşturulmuş teminatlarla güvendesin.

Tıbbi Tedavi

Sigorta kapsamında bulunan ani hastalık ya da yaralanma durumunda hastane, ameliyat ve tedavi ile doktorun yazdığı ilaç masrafları, 30.000 euro limite kadar sigorta kapsamında. Acil diş tedavisi giderleri 60 euro’ya kadar karşılanır.

Hasta Nakil Hizmetleri

Sigortalı, hastalık ya da yaralanma durumunda ambulans veya refakatçi doktor aracılığıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze ya da bir tıbbi merkezden diğerine nakledilir.* Poliçe kapsamındaki durumlarda, yatarak operasyon gerektiren tedavinin ardından taburcu sürecinde doktor raporuna istinaden ambulans (hava ambulansı dahil**) veya daimi ikametgaha ulaşım giderleri karşılanır.***

*Bir tıbbi merkezden diğer tıbbi merkeze nakil, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanır.

**Hava ambulansı hizmeti, Avrupa dışındaki ülkelere uygulanmaz.

***Nakillerin yapılabilmesi için tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekir.

Vefat Nakil Hizmetleri

Sigortalının poliçe kapsamında olan hastalıklar veya yaralanması sonucu vefatı halinde cenazenin defnedilmesi için Türkiye’deki daimî ikamet bölgesine nakli gerçekleştirilir.

Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine teminat kapsamındaki tüm konularla ilgili acil veya gerekli mesajların iletilmesi teminat kapsamındadır.

Kayak

Kayak branşında lisans sahibi ve para kazanma amacı olmadan (amatörce düzenlenmiş olsa da her türlü yarışma hariç olmak üzere) ilgili spor nedeniyle oluşacak tedavi giderleri, teminat dahilindedir.

[vc_round_chart type=”doughnut” style=”modern” stroke_width=”2″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22Seyahat%20Sigortas%C4%B1%20Yapt%C4%B1ranlar%22%2C%22value%22%3A%2238%22%2C%22color%22%3A%22green%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Seyahat%20Sigortas%C4%B1%20Yapt%C4%B1rmayanlar%22%2C%22value%22%3A%2262%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%5D”]

AAA verilerine göre tüm dünyada seyahat edenlerin %38‘i Seyahat Sigortası yaptırıyor. Geçtiğimiz yıla göre bu rakamda %20 artış gözüküyor. Seyahat Sigortası yaptıranların %88‘i bunu tıbbi yardım imkanları nedeniyle tercih ettiklerini söylüyor.

*AAA 2018 verilerine göre

Menü